Drepturile Omului protejate prin legi

∞ Fiecare își va primi onorurile cuvenite în posteritate ∞

Drepturile Omului sunt reglementate și protejate prin legi și Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

Drepturile omului sunt acele:
 • drepturi subiective esențiale pentru viața, libertatea și demnitatea cetățenilor, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalității umane,
 • drepturi stabilite prin Constituție și
 • drepturi garantate prin Constituție și legi în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.
Declarația Universală a Drepturilor Omului:
 • a fost adoptată la 10 decembrie 1948 în cadrul celei de-a treia sesiuni a Adunării Generale a Organizația Națiunilor Unite din care fac parte 192 țări
 • România a aderat la forul internațional în anul 1955
 • țările acceptând obligațiile prevăzute în Carta Națiunilor Unite, un tratat internațional care stabilește principiile de bază ale relațiilor internaționale.

În cadrul Organizației, toate statele membre, indiferent de mărime și de dezvoltarea socială, au un cuvânt de spus și drept de vot egal.

„După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat statelor membre:
 • să publica în mod solemn textul Declaraţiei şi
 • pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afişat, citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţământ, indiferent de statutul politic al ţărilor sau teritoriilor

Declarația Universală a Drepturilor Omului cuprinde 30 de articole care definesc principalele drepturi ale ființei umane.

Drepturile garantate de declarație sunt:
 • drepturi civile, economice, sociale, procedurale, politice,
 • drepturi fundamentale cetățenești esențiale pentru:
 1.  existența fizică,
 2. dezvoltarea materială și intelectuală a acestora precum și
 3. asigurarea participării lor active la conducerea statului,
 • drepturi stabilite prin Constituție și garantate prin Constituție și legi.
Drepturile sunt garantate prin:
 • Constituția României
 • Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale adoptată la data de 4 noiembrie 1950
 • Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului adoptată de ONU la 20 noiembrie 1989
 • Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985
 • Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului
În actuala Constituţie, articolul 20, alineatul (1), prevede că:

dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu:

 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
 • pactele şi
 • celelalte tratate la care România este parte”
iar alineatul (2) precizează că:

dacă există neconcordanţe:

 • între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte,
 • şi legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile”.

România a semnat pe data de 14 octombrie 2014 Protocolul nr. 16 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertăților fundamentale ce prevede următoarele elemente de noutate şi de reformă:

 1. posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor la aceasta;
 2. nominalizarea, printr-o declaraţie la momentul semnării sau ratificării, a celor mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante care vor putea solicita avize consultative și
 3. examinarea cererii de aviz consultativ de către un colegiu de 5 judecători al Marii Camere, urmată de emiterea avizului de către Marea Cameră a CEDO.
Se confirmă, astfel, hotărârea statelor părţi la Convenţie:
 •  de a reforma sistemul convențional și
 • de a contribui la rezolvarea din timp a unor chestiuni de interpretare a Convenției și, implicit, a legislației interne,
 • prevenindu-se atât dezvoltarea unei jurisprudențe naționale divergente, cât și înregistrarea unui număr semnificativ de cereri individuale pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO).

Protocolul nr. 16 este un protocol facultative si va intra in vigoare dupa ratificarea sa de catre cele zece Inalte Parti Contractante.

Textul integral..…….Declaratia Universala Drepturilor Omului -1948 ……

………Conventie pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale …..

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.