Administrativ

Dreptul Administrativ guvernează administrația publică și relațiile dintre aceasta și cetățeni, se concentrează pe organizarea și funcționarea administrației publice, drepturile și obligațiile autorităților administrative, procedurile administrative, precum și controlul judiciar al actelor administrative

Civil

Dreptul civil reglementează relațiile interpersonale, comerciale și de familie, relațiile civile dintre indivizi și entități juridice, drepturile și obligațiile persoanelor, dreptul de proprietate, contracte, răspundere civilă, succesiuni și multe altele

Drept constituțional

Dreptul constituțional se concentrează asupra studiului constituției și a principiilor fundamentale care stau la baza organizării și funcționării unui stat, principalul său obiect de studiu este constituția care reprezintă legea fundamentală a țării și stabilește structura, funcțiile și limitele puterii guvernamentale

Financiar

Dreptul financiar implică cercetarea și înțelegerea regulilor, legilor și regulamentelor care guvernează finanțele și aspectele financiare, aspectele legate de comerțul international, reglementările financiare privind importul și exportul de bunuri și servicii, litigii financiare

Comunitar

Dreptul comunitar, cunoscut și sub numele de dreptul comunitar european sau dreptul Uniunii Europene (UE), este o ramură a dreptului care se concentrează pe studiul legilor, regulamentelor și instituțiilor care guvernează Uniunea Europeană

Comercial

Dreptul comercial sau dreptul afacerilor studiază regulile și legile care guvernează activitățile comerciale și afacerile, înființarea și funcționarea societăților comerciale, contracte comerciale, drepturi de proprietate intelectuală, litigii comerciale,..

Domeniul Muncii

Dreptul muncii se concentrează asupra studiului regulilor și legilor care reglementează relațiile de muncă între angajatori și angajați, contracte de muncă, drepturile și obligațiile angajatorilor și angajaților, siguranța și sănătatea la locul de muncă, încetarea contractelor de muncă, etc

Penal

Dreptul penal se axează pe studiul regulilor, legilor și procedurilor privind comportamentul infracțional și urmările legale pentru săvârșirea infracțiunilor. Cunoașterea legilor și procedurilor penale ajută la asigurarea justiției, protecția drepturilor individuale și prevenirea și pedepsirea infracțiunilor

Procesual Civil

Dreptul procesual civil este o ramură a dreptului care studiază regulile, procedurile ce guvernează litigiile civile, modul în care se derulează procesele juridice în instanță în cadrul sistemului de justiție civilă