Directiva 2005-36-CE recunoasterea calificarilor profesionale

Directiva 2005-36-CE privind recunoașterea calificărilor profesionale este un sistem pentru recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale în Uniunea Europeană (UE), care acoperă, cu anumite adaptări, și celelalte țări din:

 • Spațiul Economic European
 • Asociația Europeană a Liberului Schimb (SEE/ AELS)
 • Elveția
Aceasta își propune să ofere:
 • acces la piețele muncii pentru profesioniștii din alte state membre ale UE,
 • facilitarea în continuare a furnizării de servicii transfrontaliere și
 • simplificarea procedurilor administrative.
Directiva a introdus:
 • evaluare reciprocă a reglementărilor naționale privind profesiile și
 • un exercițiu de transparență (adică examinarea restricțiilor privind profesiile și evaluarea necesității acestora).
Directiva stabilește normele conform cărora un stat membru:
 • care condiționează accesul la o profesie reglementată sau exercitarea acesteia, pe teritoriul său, de posesia anumitor calificări profesionale,
 • recunoaște, pentru accesul la această profesie și exercitarea acesteia, calificările profesionale obținute în unul sau mai multe dintre celelalte state membre, și
 • permite titularului respectivelor calificări să exercite aceeași profesie în respectivul sau respectivele state membre.
Directiva prevede trei sisteme de recunoaștere a calificărilor:
 1. recunoașterea automată pentru profesiile ale căror condiții minime de formare sunt armonizate într-o anumită măsură la nivelul UE: medici, asistenți medicali generaliști, medici stomatologi, medici veterinari, moașe, farmaciști și arhitecți;
 2. recunoașterea automată pentru anumite ocupații pe baza experienței lor profesionale: profesioniști care desfășoară activități artizanale, comerciale și industriale;
 3. sistemul general pentru profesiile sus-menționate care nu sunt acoperite de sistemul de recunoaștere automată are la bază principiul recunoașterii reciproce a calificărilor.

Sistemul general se aplică și în cazul celorlalte profesii reglementate, unde accesul este acordat oricărei persoane care poate demonstra că este pe deplin calificată în țara de origine.

Directiva a introdus principiul accesului parțial la o profesie:
 • în care activitățile acoperite de o profesie reglementată diferă de la o țară la alta,
 • poate fi util pentru profesioniștii care lucrează într-un sector autentic al economiei care nu există ca profesie în sine în statul membru în care doresc să se mute.

Directiva permite doar țărilor-gazdă să efectueze controale lingvistice sistematice pentru profesiile care au implicații asupra siguranței pacienților.

Controalele lingvistice ar trebui să aibă loc numai după ce țara-gazdă a recunoscut calificarea, ar trebui să fie limitate la cunoașterea unei limbi oficiale sau administrative a țării-gazdă și ar trebui să fie proporționale cu profesia care urmează să fie exercitată.

Directiva, așa cum a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE, prevede:
 • posibilitatea creării unui card profesional european (CPE) pentru anumite profesii,
 • permite profesioniștilor să obțină mai simplu și mai rapid recunoașterea calificărilor proprii, printr-o procedură electronică standardizată,
 • cardul se bazează pe utilizarea sistemului de informare al pieței interne și
 • cardul se eliberează sub forma unui certificat electronic. CPE a fost deja implementat în primul val pentru asistenți medicali generaliști, fizioterapeuți, farmaciști, ghizi montani și agenți imobiliari.

Statele membre trebuie să pună la dispoziție toate informațiile privind recunoașterea calificărilor pentru toate profesiile reglementate prin intermediul ghișeelor unice.

Profesioniștii ar trebui să poată finaliza procedurile și formalitățile acoperite de directivă online, prin intermediul ghișeului unic sau al autorităților competente responsabile de profesie.

Centrele de asistență din fiecare stat membru trebuie să ofere sfaturi și asistență pentru cazurile individuale.

Acte de punere în aplicare și delegare, adoptate în 2015:
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/983 care stabilește procedura pentru emiterea de CPE;
 • Directiva 2005/36/CE ce a introdus un mecanism de alertă:
 • 1) care garantează că pacienții și consumatorii din UE sunt protejați în mod adecvat
 • 2) împotriva profesioniștilor cărora li s-a interzis sau restricționat exercitarea profesiei într-o țară sau care au folosit diplome falsificate pentru cererea lor de recunoaștere a calificării lor.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.