Contractul Colectiv de Munca 2011-2014

Cearta e întotdeauna cel mai rău argument

Contractul Colectiv de Muncă 2011-2014  a fost încheiat conform art. 10 şi 11 din Legea nr. 130/1996, republicată, înregistrat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

CAPITOLUL 1 Dispoziţii generale

ART.1.

(1) Părtile contractante, reprezentate conform anexei 7:

 • recunosc şi accepta pe deplin ca sunt egale şi libere în negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Naţional şi
 • se obligă să respecte în totalitate prevederile acestuia.

(2) Angajatorul recunoaşte libera exercitare a dreptului sindical, conform:

 • convenţiilor internaţionale pe care Romania le-a ratificat,
 • Constituţiei Romaniei şi
 • legislaţiei naţionale,
 • libertatea de opinie a fiecărui salariat.

ART.2.

(1) Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional cuprinde drepturile şi obligaţiile angajatorilor şi ale salariaţilor cu privire la condiţiile generale de muncă prevăzute:

 • de legislaţia în vigoare precum şi
 • cele convenite în procesul de negociere.

(2) În ceea ce priveşte condiţiile specifice de muncă, stabilite conform legii, drepturile şi obligaţiile părţilor se vor stabili:

 • prin contractele colective de muncă şi, dupa caz,
 • prin acorduri privind relaţiile de serviciu, la nivel de ramură, grup de unităţi, unităţi şi instituăţii.

(3) La angajare şi la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea principiului egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, fără discriminări pe baza de criterii de:

 • sex,
 • orientare sexuală,
 • caracteristici genetice,
 • vârstă,
 • apartenenţă naţională,
 • rasă, culoare, etnie,
 • religie,
 • opţiune politică,
 • origine socială,
 • handicap,
 • situaţie sau responsabilitate familială,
 • apartenenţă ori activitate sindicală.

(4) Principiul plăţii egale pentru muncă egală implică, pentru aceeaşi muncă sau pentru o muncă pentru care este atribuită o valoare egală, eliminarea, cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare, a oricărei discriminări pe criteriul sexului.

ART.3.

(1) Clauzele contractelor colective de muncaă produc efecte dupa cum urmează: a) pentru toţi salariaţii incadraţi in unitaţile din ţară, indiferent de forma de capital social (de stat sau privat, roman sau strain/mixt), în cazul contractelor colective de muncă la nivel naţional;

Textul integral.…..Contractul_Colectiv_de_Munca_2011-2014 -1

Similar Posts

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.