Contract de cesiune promisiune de vanzare

∞ În viață, ai parte mai des de ceva neașteptat decât de ceva așteptat ∞

Contract de cesiune promisiune de vânzare

Între:

1………………………… domiciliat în ……………….., CNP………… promitent-cumpărător în promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare autentificată sub nr….. de notarul public……….. , în calitate de CEDENT, și

2…………………………domiciliat în ……………….., CNP ………, în calitate de CESIONAR,

3………………………….domiciliat în…………………, CNP………., promitent-vanzator in promisiunea bilaterala de vânzare-cumpărare mai sus menționată, în calitate de CONTRACTANT CEDAT,

în temeiul art.1315-1320 Cod civil, s-a încheiat prezentul

             Contract de cesiune promisiune de vânzare

în următoarele condiții:

Subsemnatul ……….. – cedent cesionez cu titlu oneros numitului……. – cesionar, toate drepturile și obligațiile pe care le dețin în calitate de promitent-cumpărător conform promisiunii bilaterale de vânzare-cumparare autentificată sub nr…… de notarul public……. , încheiată cu promitentul-vânzător ……. având ca obiect imobilul situat în ………. compus din …………. înscris în Cartea Funciară nr…… a localității ………. cu nr. cadastral………prin încheierea nr…….. emisă de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară………. .

Prețul cesiunii

Este de ……. pe care eu cedentul declar că l-am primit integral azi data autentificării prezentului act.

Subsemnatul, ……….. – cesionar consimt să mă substitui cedentului în toate drepturile dobândite în calitate de promitent cumpărător, în baza promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare autentificată sub nr…….. de notarul public…….. și să mă oblig să îndeplinesc toate obligațiile asumate de acesta față de promitentul-vânzător prin convenția mai sus menționată.

Subsemnatul ……., promitent vânzător accept ca cedentul ….. …. să își substituie pe cesionarul ……. în vederea îndeplinirii obligațiilor contractate în calitate de promitent-cumpărător și liberez pe cedent de toate obligațiile asumate prin promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare încheiată între noi.

Obligații 

Eu, cedentul consimt la notarea în Cartea Funciară  a prezentului act, în favoarea cesionarului, în baza art. 902 alin.2 punctul 12 Cod civil.

Conform convenției părților onorariul notarial pentru autentificarea acestui înscris este în sarcina ……… .

Tehnoredactat la …….. în …….. exemplare, din care un exemplar pentru arhiva biroului notarial, un exemplar pentru Biroul de cadastru și publicitate imobiliară și …… exemplare s-au eliberat părților.

Cedent,                                               Cesionar,                                        Contractant cedat,

Similar Posts

2 Comments

 1. miron cristian spune:

  Buna ziua,
  Doresc sa cesionez o promisiune de vanzare a unui imobil ( garsoniera) care a fost facuta in anul 2023 cu un dezvoltator cu TVA 5% cu finalizarea si predarea imobilului in 2024
  Pot beneficia de acelasi TVA de 5% prin cesionarea promisiunii ? Precizez ca nu am mai achizitionat un alt imobil cu tva redus si ca personal ma incadrez la achizitie cu cota tva redusa.

  1. Gabriela Fainita spune:

   Conform prevederilor Legii nr.296/2023, persoanele care au încheiat oricând în anul 2023 acte juridice pentru plata în avans a unei locuințe care îndeplinește anumite criterii pot beneficia de cota redusă de TVA de 5% în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024.
   Aceasta înseamnă că, dacă:
   – cesionați o promisiune de vânzare a unei garsoniere, perfectată în anul 2023,
   – nu ați beneficiat de altă facilitate de acest gen,
   – imobilul îndeplinește condițiile stabilite, puteți beneficia de cota redusă de TVA de 5%.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.