Competente cheie si masuri luate pana in prezent

Competențe cheie

”Recomandarea 2006/962/CE privind competențele cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții” îndeamnă guvernele UE să includă predarea și învățarea competențelor-cheie în strategiile lor de învățare pe tot parcursul vieții.

Recomandarea identifică opt competențe-cheie care sunt fundamentale pentru fiecare persoană în cadrul unei societăți bazate pe cunoaștere.

Cele opt competențe-cheie sunt:

 1. comunicarea într-o limbă maternă: abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât în formă orală, cât și scrisă.
 2. comunicarea într-o limbă străină: ca mai sus, dar include și abilitățile de mediere (adică rezumarea, parafrazarea, interpretarea sau traducerea) și înțelegerea interculturală.
 3. competența matematică, științifică și tehnologică: buna stăpânire a aritmeticii, o înțelegere a lumii naturale și o abilitate de a pune în aplicare cunoștințele și tehnologia pentru a răspunde nevoilor umane percepute (precum medicina, transportul sau comunicarea).
 4. competența digitală: utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei informației și comunicațiilor pentru muncă, timp liber și comunicare.
 5. a învăța să înveți: abilitatea de gestionare eficientă a propriei învățări, fie individual, fie în grupuri.
 6. competențe sociale și civice: abilitatea de a participa într-un mod eficient și constructiv la viața socială și de muncă și de a se implica în mod activ și democratic, mai ales în societățile din ce în ce mai variate.
 7. spirit de inițiativă și antreprenoriat: abilitatea de a pune ideile în practică prin creativitate, inovație și asumarea de riscuri, precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte.
 8. sensibilizare și exprimare culturală: abilitatea de a aprecia importanța exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor într-o varietate de medii, precum muzica, literatura și artele vizuale și ale spectacolului.
Comisia Europeană colaborează cu statele membre UE:
 • pentru a sprijini și consolida dezvoltarea competențelor-cheie și a competențelor de bază pe tot parcursul vieții;
 • competențe-cheie care includ cunoștințele, aptitudinile și atitudinile necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, integrarea profesională, incluziunea socială și cetățenia activă.

Obiectivul este să se promoveze competențele-cheie:

 • furnizând programe de învățare de înaltă calitate pentru toți,
 • sprijinind personalul didactic în adoptarea abordărilor bazate pe competențe în procesul de predare și învățare,
 • încurajând diversitatea în abordările și contextele de învățare pe tot parcursul vieții,
 • explorând diferite metode de evaluare și validare a acestor competențe-cheie.
Comisia Europeană
 • contribuie la eforturile naționale de a dezvolta sisteme de educație și formare;
 • utilizează cele opt competențe-cheie pentru a încuraja învățarea reciprocă și schimbul de bune practici;
 • promovează utilizarea pe scară mai largă a celor opt competențe-cheie în politicile conexe ale UE;
 • raportează la fiecare doi ani cu privire la progresele înregistrate.

În 2014, Erasmus+ a continuat programul de învățare pe tot parcursul vieții și alte șase programe separate anterior referitoare la educație, formare și tineret:

 • ”Programul de învățare pe tot parcursul vieții” pe site-ul Comisiei Europene.
 • ”Erasmus+” pe site-ul Comisiei Europene.

Măsuri luate până în prezent

Pe baza unei propuneri din partea Comisiei Europene, Consiliul a adoptat o recomandare care definește competențele-cheie necesare pentru o învățare eficientă pe tot parcursul vieții. Aceste competențe-cheie sunt considerate fundamentale pentru dezvoltarea personală, un stil de viață sănătos și durabil, integrarea profesională, cetățenia activă și incluziunea socială.

Recomandarea identifică opt competențe-cheie:
 • Alfabetizarea
 • Multilingvismul
 • Competențele numerice, științifice și de inginerie
 • Competențele digitale și bazate pe tehnologie
 • Competențele interpersonale și capacitatea de a învăța noi competențe
 • Cetățenia activă
 • Spiritul antreprenorial
 • Cunoștințele culturale și de exprimare

Această recomandare a furnizat un cadru comun european de referință pentru competențele-cheie, adresat factorilor de decizie, instituțiilor de educație și formare, partenerilor sociali și cursanților. Ea oferă, de asemenea, orientări cu privire la promovarea dezvoltării competențelor prin metode inovatoare de învățare, evaluare și susținere pentru personalul didactic.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.