Codul civil – Legea 287 din 2009 actualizata

∞ Omul crește proporțional cu creșterea scopurilor lui ∞

Codul civil – Legea 287 din 2009 actualizată prin Legea 71/2011, republicatã în Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011

TITLUL  PRELIMINAR Despre legea civilă

 CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Obiectul Codului civil

Art. 1. – Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile patrimoniale şi pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
Conţinutul Codului civil
Art. 2. – Prezentul cod este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.
Aplicarea generală a Codului civil

Art. 3.
 • (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil.
 • (2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
 • (3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu ca scop obţinerea de profit.
  Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile omului
Art. 4.
 • (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.
 • (2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.
  Aplicarea prioritară a dreptului comunitar
Art. 5.

– În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului comunitar se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.

CAPITOLUL II Aplicarea legii civile

Art. 6 Aplicarea în timp a legii civile

(1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroactivă.

Textul integral………Codul civil………….

Similar Posts

One Comment

 1. Zainea Dumitra spune:

  Va rog sa-mi spuneti daca sunt constitutionale art 6 al 6 din lg 287/2009 si art 5 al 2 din lg 71/2011 pt aplicarea art 891 NCC intr-un proces de revendicare imobil inceput in 2007, care se judeca pe VCC , este pe rol si in prezent, produce efecte viitoare nascute anterior si subzista.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.