Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări

∞Răbdarea este ceva ce admiri la şoferul din spatele tău şi dispreţuieşti la cel din faţa ta∞

Circulatia pe drumurile publice-noi reglementări

Comportamentul agresiv în circulația pe drumurile publice

Este definit comportamentul agresiv în conducere pe drumurile publice şi sunt stabilite sancțiuni care se aplică în mod cumulativ:

 • amenzi cuprinse între 580 de lei de 725 de lei
 • suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile

Art. 54^1din OG nr.1/2022

 • Prin comportament agresiv se înţelege efectuarea, pe drumul public, de către conducătorul de vehicul, a uneia dintre următoarele manevre:
 • a) deplasarea succesivă de pe o bandă de circulaţie pe alta sau de pe un rând pe altul, alternând din stânga în dreapta, în scopul depăşirii unui şir de vehicule care circulă în acelaşi sens;
 • b) întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor;
 • c) pornirea vehiculului de pe loc prin patinarea excesivă, în gol, a roţilor motoare;
 • d) circulaţia cu vehiculul la o distanţă foarte redusă faţă de un alt vehicul, înaintea sau în spatele acestuia, cât şi în lateral, ori reducerea bruscă a vitezei de deplasare fără motiv întemeiat, de natură a intimida conducătorul acestuia;
 • e) folosirea repetată a semnalelor sonore şi/sau luminoase de natură a obliga nejustificat conducătorul de vehicul care circulă în faţa sa să elibereze banda de circulaţie;
 • f) conducerea mopedului sau motocicletei având în contact cu partea carosabilă numai una dintre roţi;
 • g) mersul cu spatele cu vehiculul în scopul intimidării celorlalţi participanţi la trafic care circulă în spatele acestuia;
 • h) realizarea intenţionată a unui derapaj controlat al vehiculului în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia;
 • i) conducerea intenţionată a unui vehicul prin accelerarea repetată a motorului, de natură a stânjeni persoanele aflate în zona drumului public.

 Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare

Proprietarul unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare în cazul:

 • pierderii, furtului,
 • schimbării numelui,
 • deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare,
Solicitarea trebuie să se facă în termen de 30 de zile:
 • de la data declarării pierderii sau furtului,
 • de la data schimbării numelui,
 • de la data constatării deteriorării.

Reguli privind permisele de conducere

Permisele de conducere pe care trebuie să le posede conducătorii de autovehicule, tramvaie ori tractoare agricole sau forestiere, pentru a circula pe drumurile publice sunt pentru următoarele categorii de vehicule: AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, Tr, Tb sau Tv.

Vârsta minimă pentru obţinerea permisului de conducere este de:
 • a) 16 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule AM, A1 şi B1;
 • b) 18 ani împliniţi, pentru categoriile de vehicule A2, B, BE, C1, C1E şi Tr;
 • c) 20 de ani împliniţi, dacă persoana are o experienţă de cel puţin 2 ani de conducere a motocicletelor din categoria A2, sau 24 de ani împliniţi, pentru motocicletele din categoria A;
 • d) 21 de ani pentru categoriile de vehicule C, CE, D1 şi D1E, precum şi pentru triciclurile cu motor din categoria A;
 • e) 24 de ani pentru categoriile de vehicule D, DE, Tb şi Tv.

Controlul medical periodic

Când persoana care posedă permis de conducere este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, unitatea de asistenţă medicală autorizată este obligată:

 • să comunice rezultatul examinării către:
 1. poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară activitatea,
 2. medicul trimiţător,
 3. persoanei declarate inaptă din punct de vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai,
 • în termen de o zi de la data constatării

Când persoana care posedă permis de conducere este aptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, unitatea de asistenţă medicală autorizată este obligată:

 • să comunice rezultatul examinării către medicul trimiţător,
 • în termen de 15 zile de la constatare,

Când medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă medicală autorizată asupra rezultatului examinării, este obligat:

 • să comunice poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea:
 • numele, prenumele şi codul numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa,
 • informaţia că aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medical
 • în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere,

Punerea în circulație a unui vehicul înmatriculat neconform

Este interzisă punerea în circulaţie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care:

 • nu are montate plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competentă
 • plăcuțele nu sunt conforme cu standardele în vigoare,
 • certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este reţinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberată fără drept de circulaţie sau termenul de valabilitate a expirat.

Este asimilată interdicţiei de a pune în circulaţie un vehicul şi situaţia în care conducătorul acestuia nu a prezentat documentul de înmatriculare ori de înregistrare la momentul constatării faptei pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare.

 Obligații ale șoferilor în caz de accident

Conducătorii de vehicule implicaţi într-un accident de circulaţie în urma căruia au rezultat numai avarierea vehiculelor şi/sau alte pagube materiale sunt obligaţi:

 1. să scoată imediat vehiculele în afara părţii carosabile ori, dacă starea vehiculelor nu permite acest lucru, să le deplaseze cât mai aproape de bordură sau acostament, semnalizându-le prezenţa;
 2. să se prezinte la unitatea de poliţie competentă pe raza căreia s-a produs accidentul în termen de cel mult 24 de ore de la producerea evenimentului pentru întocmirea documentelor de constatare.
Se exceptează de la aceste obligaţii:
 1. conducătorii vehiculelor care încheie o constatare amiabilă de accident, în condiţiile legii;
 2. conducătorul de vehicul care deţine o asigurare facultativă de avarii auto, iar accidentul de circulaţie a avut ca rezultat numai avarierea propriului vehicul

Sancțiuni pentru încălcarea regulilor privind circulația pe drumurile publice

În situația încălcarea regulilor de circulație pe autostradă pedepsele care se aplică sunt:

 • reținerea permisului de conducere pentru 90 zile sau chiar 120 de zile
 • abaterile pentru care se aplică sunt atunci când şoferul întoarce sau merge înapoi pe autostradă
Majorarea sancțiunii de suspendare a permisului la 90 zile sau chiar la 120 zile pentru neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când:
 • barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre;
 • când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune
Au fost majorate sancțiunile pentru abaterile de la regulile privind circulația pe drumurile publice:
 • depăşiri ilegale şi nu acordă prioritate – reținerea permisului de conducere de la 30 zile la 60 zile;
 • nerespectare a regulilor impuse la trecerea peste calea ferată– reținerea permisului de conducere de la 90 zile la 120 zile.

Circulaţia nejustificată pe banda de urgenţă se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 1.305 lei şi 2.900 lei.

Sancțiunea pentru depășirea pragului de viteză

Depăşirea vitezei maxime admise cu peste 70 kilometri la oră se pedepseşte cu reţinerea permisului de conducere pentru 120 de zile.

Obligația asigurării mașinii staționate pe drum

Când conducătorul unui vehiculul staționat/ imobilizat pe drum public se îndepărtează de mașină are obligația:

 • de a acţiona frâna de ajutor,
 • de a opri funcţionarea motorului,
 • de a cupla într-o treaptă de viteză inferioară sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată.

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu puncte de penalizare.

Vitezele maxime admise în afara localităţilor

Vitezele maxime admise în afara localităţilor sunt următoarele:

 • 130 km/h pe autostrăzi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A şi B;
 • 110 km/h pe autostrăzi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A2, C, D şi categoria D1;
 • 90 km/h pe autostrăzi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) şi 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A1, B1 şi C1;
 • 45 km/h, pentru tractoarele agricole sau forestiere şi mopede.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele care tractează remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care face parte autovehiculul trăgător.

Viteza maximă admisă pentru autovehicule cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă produse periculoase este de 40 km/h în localităţi, iar în afara localităţilor de 70 km/h.

Viteza maximă admisă în afara localităţilor pentru autovehiculele ai căror conducători au mai puţin de un an practică de conducere sau pentru persoanele care efectuează pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mică decât viteza maximă admisă pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.