Calculul pensiei sociale conform Legii nr.360 din 2023

Singura modalitate prin care poți face lucruri extraordinare este să iubești ceea ce faci

Calculul pensiei sociale conform Legii nr.360 din 2023

Articolul 83 reglementează modul de determinare a cuantumului pensiei în sistemul public de pensii.

Art. 83 din Legea nr.360/2023 privind sistemul public de pensii

(1) Cuantumul pensiei se determină prin înmulţirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referinţă.

Determinarea cuantumului pensiei (Art. 83, alin. 1):
 • Cuantumul pensiei se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de asigurat cu valoarea punctului de referință.
Rotunjirea fracțiunilor de leu (Art. 83, alin. 2):
 • Fracțiunile de leu se rotunjesc la un leu în favoarea pensionarului în determinarea cuantumului pensiei.
Valoarea punctului de referință (Art. 84, alin. 1-6):
  1. Valoarea punctului de referință se calculează raportând valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a legii la nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară.Valoarea punctului de referință la intrarea în vigoare a legii este de 81 de lei.Începând cu anul următor, se majorează anual cu rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Se aplică unele reguli în cazul în care indicatorii au valori negative, iar în anul 2024 se prevăd creșteri specifice.

Majorarea pensiei în 2024 (Art. 84, alin. 6):
 1. În anul 2024, valoarea punctului de pensie prevăzută pentru anul 2023, respectiv 1.785 de lei, se majorează cu 13,8% și ajunge la 2.032 de lei.
Limitarea majorărilor ulterioare (Art. 84, alin. 7):
 1. Începând cu 2025, procentul de majorare este limitat și nu poate depăși procentul de creștere al veniturilor din contribuțiile de asigurări sociale la buget sau rata medie anuală a inflației din ultimii 2 ani.
Raportul Consiliului Fiscal (Art. 84, alin. 8-9):
  1. În iunie, Consiliul Fiscal întocmește un raport privind respectarea regulilor de majorare și posibilele abateri. Raportul este publicat pe site-ul Consiliului Fiscal.În cazul abaterilor, autoritățile competente iau măsuri corective prin modificarea cadrului legal pentru a compensa impactul financiar.
Raportul periodic privind cheltuielile cu pensiile (Art. 84, alin. 10):
 1. Începând cu anul 2027, Consiliul Fiscal întocmește periodic, la fiecare 3 ani, un raport privind evoluția cheltuielilor cu pensiile publice în funcție de proiecțiile Ageing Working Group (AWG).

Măsuri în caz de depășire a cheltuielilor (Art. 84, alin. 11) cu calculul pensiei sociale:

Dacă cheltuielile cu pensiile depășesc anumite limite, autoritățile competente iau măsuri pentru revenirea la referința stabilită, inclusiv prin creșterea contribuțiilor de asigurări sociale de stat.

Articolul 85 stabilește modul de calcul al numărului total de puncte realizat de asigurat, ținând cont de punctajele anuale, stagiile de cotizare și alte aspecte precum contribuțiile la fondurile de pensii administrate privat.

Este esențial ca asigurații să înțeleagă aceste prevederi pentru a evalua corect cuantumul pensiei și a respecta regulile impuse pentru ajustări și majorări.

ART. 85 din Legea nr.360/2023 privind calculul pensiei sociale
 • Numărul total de puncte realizat de asigurat se obţine din însumarea punctajelor anuale ale acestuia şi a numărului de puncte de stabilitate.
 • Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate într-un an calendaristic.
 • Pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani contributivi se acordă un număr de puncte de stabilitate astfel:
 • 0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani;
 • 0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani;
 • un punct pentru fiecare an realizat peste 35 ani.
 • Stagiile de cotizare contributive prevăzute la alin. (3) sunt cele realizate în sistemul public de pensii.
 • Numărul de puncte de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă proporţional şi pentru fracţiunile de an.
 • Prevederile alin. (3) – (5) nu se aplică pentru perioadele în care se cumulează pensia din sistemul public sau, după caz, pensia de serviciu acordată în baza unor legi cu caracter special, cu venituri asigurate conform legii.
 • Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului brut lunar realizat sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv.
 • În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care s-a datorat contribuţia de asigurări sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate.
 • În cazul persoanelor care au încheiat contractul de asigurare socială prevăzut la art. 6 alin. (3), punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar asigurat la câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul în care s-a încheiat contractul de asigurare socială.

Calculul Numărului Total de Puncte (Art. 85):

Acordarea punctelor de stabilitate pentru stagiul de cotizare contributiv peste 25 de ani:

 • 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani.
 • 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani.
 • 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

Calculul Punctajului Lunar (Art. 85, alin. 7-9):

 • Punctajul lunar se calculează raportând venitul brut lunar sau venitul lunar asigurat la câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.
 • Pentru asigurații cu contract de asigurare socială, se iau în considerare și veniturile lunare asigurate.
 • Corectarea punctajului lunar pentru asigurații care contribuie la un fond de pensii administrat privat:

Se corectează cu raportul dintre cota de contribuție la sistemul public de pensii și cota de contribuție aferentă fondului de pensii administrat privat. La calcularea punctajelor, se utilizează 5 zecimale.

Calculul unei pensii se face prin înmulțirea numărului total de puncte (punctajul de pensie acumulat) cu valoarea punctului de pensie. În anul 2024, valoarea punctului de pensie este de 2.032 lei.

Formula pentru calculul pensiei sociale:

Pensie = Număr total de puncte × Valoarea punctului de pensie

Exemplu:

Un pensionar care are pe talonul de pensie 2,5 puncte și are o vechime în muncă de 45 ani

 • (2,5 puncte + 16,25 puncte de stabilitate) = 18,75 puncte
 • 18,75 puncte x 81 lei/punct referință = 337,5 lei
Puncte de stabilitate pentru 45 ani vechime în muncă:
 • 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani.
 • 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani.
 • 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

(5ani x 0,5) + (5 ani x 0,75) + (10 ani x 1 punct) = 2,5+3,75+10 =16,25 puncte

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.