Dreptul muncii

Zile libere pentru supravegherea copiilor

Copiii sunt mesaje vii pe care le trimitem unor timpuri pe care nu le vom mai apuca

Zile libere pentru supravegherea copiilor este reglementată prin Legea nr.19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. Condiții acordare Pentru a beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, trebuie îndeplinite cumulativ condițiile: copiii să aibă vârsta de până la 12 ani copiii să fie înscriși în…

Dreptul muncii

Completare stagiul de cotizare la pensii cu 6 ani

Pensiile se ţin mai bine decât pensionarii. Nu se schimbă cu anii!

Completare stagiul de cotizare la pensii cu 6 ani este reglementat prin OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii Pentru obținerea dreptului la pensie, persoanele trebuie să cumuleze următoarele…

Dreptul muncii

Masuri de sprijin pentru angajatori conform oug 132 din 2020

Iubește munca, chiar dacă nu ai nevoie de ea pentru a te întreține

Prin OUG nr.132/2020 au fost reglementate condiții aplicare măsuri de sprijin: reducerea programului de lucru al salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă; decontarea a 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate pentru angajații cărora li se încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la 3 luni;…

Dreptul muncii

Formare profesionala prin ucenicie la locul de munca

Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său

Art.1 din Legea nr.279/2005 privind ucenicie la locul de muncă: ”Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie”. Ucenicie la locul de muncă- Subiecți Ucenicie la locul de muncă, formă de formare profesională, are ca subiecți: persoanele interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se califice…

Dreptul muncii

Masuri active de stimularea ocuparii fortei de munca

Munca este și întotdeauna va fi prețul inevitabil plătit pentru orice este valoros

Masuri active de stimularea ocuparii fortei de muncă    Indemnizația de șomaj   Conform art.73 din Legea nr.76/2002 au dreptul de a primi 30% din cuantumul indemnizației de șomaj persoanele: cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj care se angajează cu normă întreagă cărora le încetează plata indemnizaţiei de şomaj ca urmare a…

Dreptul muncii

Stimulente acordate angajatorilor prin OUG nr.92 din 2020

Construiește-ți propriile visuri sau altcineva te va angaja să îi îndeplinești visurile

Stimulente acordate angajatorilor în baza OUG nr.92 din 2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului. Pentru stimularea angajatorilor de a atrage forţă de muncă disponibilă, au fost stabilite stimulente…

Dreptul muncii

Suspendarea contractului individual de munca

Să nu faci nimic e tare greu. Nu ştii când ai terminat

”Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi” (art. 49 Codul muncii).  Contractul individual de muncă (CIM) este un contract cu executare succesivă, în timp. Instituţia suspendării contractului individual de muncă este consecinţa acestei caracteristici. Pe parcursul existenţei suspendării CIM pot interveni anumite…

Legislație Financiar

Ordin nr. 881 din 2012 tranzactionare valori mobiliare

Ajungi la un nivel cand nu mai lucrezi pentru bani

Ordin nr. 881 din 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară ART. 1 (1) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2012, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia…

Dreptul muncii

Somaj tehnic- beneficiari, conditii, plata

Munca scutește pe om de trei mari rele: plictiseala, viciul și sărăcia

Șomaj tehnic este reglementat prin OUG nr.30/2020 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Pe perioada: stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art.52 alin.(1)…